Oferta

Zajmujemy się głównie melioracją wodną i konserwacją rzek.

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie:

 • Konserwacji cieków wodnych,
 • Odmulania i skarpowania rowów melioracyjnych,
 • Udrażniania koryt rzecznych,
 • Rekultywacji nieużytków rolnych,
 • Odwodnienia i wykonywania drenaży,
 • Wykonywania wykopów melioracyjnych i osuszania terenów,
 • Umocnienia skarp kanałów i stawów kiszką faszynową,
 • Ręcznego wykaszania kosiarkami typu stihl,
 • Karczowania drzew i wyrywania korzeni,
 • Odkrzaczanie i mielenia gałęzi mulczerami typu Attyla,
 • Kompleksowego kopania stawów,
 • Wykonywania prac na materacach,
 • Wykonywania napraw przepustów,
 • Udrożnienia rowów przy drogach,
 • Przygotowania terenu pod budowę,
 • Wykonywania wykopów szeroko i wąskoprzestrzennych,
 • Wykonywania wykopów pod wszelkie obiekty budowlane,
 • Wykonywania wykopów pod fundamenty i ich wyrywanie,
 • Wykonywania wykopów pod szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • Wykonywania rozbiórek i wyburzeń,
 • Wywozu pozostałości po rozbieranych budynkach.

Kontakt

602 570 451
polkopbialystok@interia.pl
Info o Firmie
16-002 Dobrzyniewo Duże
Kopisk 28

www.pol-kop.pl
Mapa Google TM